O firmie czyli outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny jest jednym z najlepszych sposobów na znaczącą redukcję kosztów operacyjnych i jednocześnie polepszenia funkcjonowania działu IT.

Outsourcing informatyczny jest odpowiedzią na pytanie: jak każda firma może zapewnić sobie dostęp do najnowszych technologii oraz specjalistów. Bez inwestowania własnych środków w sprzęt, ludzi i drogie szkolenia? Niekorzystna koniunktura wymusza na firmach redukcję kosztów stałych. To z kolei ogranicza możliwości rozwijania, a czasem nawet utrzymania istniejącej struktury informatycznej.