O firmie czyli outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny jest jednym z najlepszych sposobów na znaczącą redukcję kosztów operacyjnych i jednocześnie polepszenia funkcjonowania działu IT.

Outsourcing informatyczny jest odpowiedzią na pytanie: jak każda firma może zapewnić sobie dostęp do najnowszych technologii oraz specjalistów. Bez inwestowania własnych środków w sprzęt, ludzi i drogie szkolenia? Niekorzystna koniunktura wymusza na firmach redukcję kosztów stałych. To z kolei ogranicza możliwości rozwijania, a czasem nawet utrzymania istniejącej struktury informatycznej.

Zakres usług

Zakres usług:

 • pomoc zdalna i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • usuwanie problemów związanych z bieżącym użytkowaniem sprzętu
 • komputerowego wykonywanie czynności konfiguracyjnych w odniesieniu do urządzeń objętych umową
 • obsługa wszystkich systemów operacyjnych
 • pomoc przy wyborze, zakupie i instalacji sprzętu komputerowego
 • audyt sprzętu i oprogramowania
 • dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
 • doradztwo w doborze i instalacji oprogramowania
 • konfiguracja i modyfikacje sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
 • profilaktykę antywirusową
 • aktualizacje systemów i oprogramowania
 • zabezpieczenie i ochrona danych (backup)
 • inwentaryzacja sprzętu IT
 • reprezentacja klientów wobec dostawców i podmiotów udzielających gwarancji na sprzęt, a także na usługi informatyczne i telekomunikacyjne.

Korzyści

Najważniejsze korzyści, to:

 • nieprzerwana i fachowa obsługa systemów informatycznych,

 • dostęp do zaawansowanej wiedzy i najnowszych technologii,

 • stały i niski poziom kosztów obsługi infrastruktury informatycznej,

 • optymalizacja działania działu IT.