MS SQL Express udostępnianie w sieci

Jak udostępnić bazę danych SQL w sieci lokalnej

W tym wpisie pokażę jak wykonać na przykładzie MS SQL Express, udostępnianie w sieci bazy danych.
Po zainstalowaniu darmowej instancji MS SQL Serwer na potrzeby np. Program Płatnik, Sage lub WAPRO, okazuje się że nasza basza dostępna jest tylko lokalnie na komputerze na którym został zainstalowany Serwer SQL.
Zakładam że serwer jest już zainstalowany, możemy go pobrać i zainstalować np.: z https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-downloads
Z tej samej lokalizacji pobieramy SQL Server Management Studio (SSMS)
https://docs.microsoft.com/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms

Aby wykonać dla MS SQL Express, udostępnianie w sieci, musimy przejść poniższe kroki:

  • W Microsoft SQL Managment Studio , prawym klawiszem myszy klikamy na nazwie naszego serwera i wybieramy Facets,  dalej Facet ustawiamy na Surface Area Configuration, znajdujemy pole AdHocRemoteQueriesEnabled i zmieniamy jego wartość na True. Wykonujemy restart serwera.
Object Eexplorer Facets
Surface Area Configuration, pole AdHocRemoteQueriesEnabled
Restart serwera SQL w SQL Server Management Studio
  • Uruchamiamy SQL Server Configuration Manager, rozwijamy SQL Server Network Configuration, Protocols for NAZWA_SERWEA, gdzie nazwa serwera jest to nazwa która została nadana przy instalacji serwera SQL, po prawej stronie prawym klawiszem myszy włączamy protokół TCP/IP (enabled)
    SQL Server Configuration Manager powinien być dostępny w rozwijanym menu Windows.
    W przypadku gdyby nie było tam skrótu do managera, znajduje się on w folderze C:\Windows\SysWOW64
Położenie SQL Server Configuration Manager w folderze Windows
Sql Server Configuration Mmanager

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *